O Nas 
Głównym celem STUDIA 4SOUTH jest szerzenie kultury Hip-Hop na terenie miasta Bielsko-Biała. Udostępnianie funkcjonalnej przestrzeni dla dzieci i młodzieży na rzecz szeroko rozumianych aktywności, skupiających się wokół kultury Hip-Hopowej, zapewnianie rozwoju artystyczno-twórczego i psycho-fizycznego dzieci i młodzieży. Zajęcia z HipHopu i Choreografii, Beatmaking czyli Kompozycja Muzyki jak i również Breaking czyli Breakdance. 

Copyright ©2021 4 South, All Rights Reserved.